Ağrı, organik bir hasara bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki
deneyimleriyle ilgili, duyusal, emosyonel, hoş olmayan bir deneyim, kendisini
oluşturan stimülustan kaçmak için motivasyon ve uyanıklığa yol açan bir duyu
olarak kabul edilir.


Ağrınız Sizin ve Yakınlarınızın Yaşam Kalitesini Bozmasın !

Prof.Dr.M.Caner Mimaroğlu